Omregn temperatur

Omregn mellem 4 forskellige temperaturenheder, nemlig Celcius, Fahrenheit, Kelvin og Rankine. Den temperaturenhed der hyppigst anvendes i Danmark og Europa er Celcius, der har et frysepunkt på 0 grader og et kogpunkt på 100 grader. Omregn mellem de fire temperaturenheder med temperaturomregneren herunder.

Omregn temperatur
til


 

Print

Om omregning af temperaturer

Som almindelig dansker vil du 99 ud af 100 gange kun bruge og støde på temperaturbenævnelser i Celcius. Men skal du f.eks. rejse i USA skal du til at vende dig til, at temperaturer måles efter Fahrenheit-skalaen. Kelvin og Rankine benyttes hovedsagligt til videnskabelige beregninger inden for fysikken eller kemien. Alle fire temperaturskalaer er opkaldt efter den person, der har defineret skalaen:

  • Celcius er opkaldt efter den svenske fysiker, Anders Celsius, som i 1742 beskrev en skala, hvor vand kogte ved 0 grader og frøs ved 100 grader. Skalaen blev dog vendt om 5 år senere, til den skala vi i dag kender.
  • Fahrenheit er opkaldt efter tyske opfinder Gabriel Daniel Fahrenheit, som bl.a. opfandt termometret og som levede fra 1686 til 1736.
  • Kelvin er opkaldt efter fysikeren William Thomson, der fik navnet Lord Kelvin ved sin adling og som levede fra 1824 til 1907.
  • Rankine er opkaldt efter den skotske ingeniør / fysiker William John Macquorn Rankine, som levede fra 1820 til 1872.

Flere omregninger